Zamówienia publiczne

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWo ROBÓT DROGOWYCH

SPÓŁKA Z O.O.

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

Tel.: 41-265-27-23

E-mail:

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego

 

Składanie ofert do:

 

Dostawa oleju opałowego lekkiego i oleju napędowego w sezonie 2022/2023

 

Zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu - (pobierz)

Specyfikacja warunków zamówienia - (pobierz)

Załączniki  do SWZ -  (pobierz)

Kwota przeznaczona na realizację zamóienia - (pobierz)

Informacja z  otwarcia ofert - (pobierz)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - (pobierz)